Дипломи, удостоверения, сертификати, ПКС


 

Диплом

1992 г. - Диплом за висше образование

Специалност - ПУП, детски учител

2010 г. - Диплом за висше образование Специализация - психолог


 

Сертификати

2007 г. - Превантивна програма за решаване и управление наСиППП в ДГ

2009 г. - Бизнес-обучение по програмите на ДАБ

2009 г. - Управление на организацията

2010 г. Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети

2011 г. - Трудово право за директори на училища

2001 г. - Позитивни подходи и физическа намеса при подкрепа на деца

2013 г. - Устойчиво развитие в РУ и ПУ образование

2014 г. - Съвременни аспекти на лидерството

2014 г. - Управление на риска

2014 г. - Интерактивни методи на работа с деца от ПВ

2014 г. Коучинг - мотивация на персонала

2015 г. - Английски език - А1

2015 г. - Английски език - А2

2015 г. - Стратегии на педагогическото  взаимодействие "ДГ - семейство"

2015 г. - Мотивация - ч.1

2017 г. - Елементът игра - Библиотека на играчките, Музика в действие, Разкажи приказката

2019 г. - Сертификат за участие в обучителен семинар за служители от системата на МОН - Комисия за защита от дискриминация

2021 г. Сертификат за участие в проект "Децата, цветята, пчелите и медът" - е-Туининг

2021 г. - Съвременни модели за успешно управление на училището - Модул 2. Индивидуалните различия на работното място от психологическа гледна точка

 2022 г. - Добри практики "Еразъм+" и eTwinning - 8 академични часа

2022 г. - Семинар - Палитра за личностно развитие - 8 академични часа

2022 г.  - семинар на тема "eTwinning за успешно международно сътрудничество - обучение за напреднали" - 6 академични часаУдостоверения и кредити

2000 г. - СУ - Комплексен курс за периодично повишаване на квалификацията

2006 г. - Компютърни умения

2009 г. - Курс по методика на обучението по руски език

2010 г. - Провеждане на инструктаж по БЗР

2012 г. - Съвременни аспекти при храненето на деца от 1 до 7 г.

2012 г. - Методи на работа с родители на деца с проблемно поведение

2012 г. - Психолого-педагогически особености на ранното детство - 0 - 3 г.

2013 г. - Актуални въпроси по прилагане на българското трудово законодателство

2016 г. - Диагностициране постиженията на децата - 1 кредит

2016 г. Портфолио на директора - 0,6 кредита

2017 г. Организация на образователния процес - 1 кредит

2017 г. Елементът приказка - игра - доклад на Х Научно-практическа конференция "Водим бъдещето за ръка" - 1 кредит

2017 г. - Превенция на агресивните прояви в детската градина - 1 кредит

2017 г. - Самооценяване на институцията като процес от системата за управление на образователната институция - 1 кредит

2018 г. - Надграждащо обучение по програма за ранно детско развитие "Елементът игра" - 2 кредита

2018 г. - Надграждащо обучение по програма за ранно детско развитие "Елементът игра" - "Да учим заедно"

2018 г. - Новата регулация за защита на личните данни /GDPR/ - 1 кредит

2019 г. - Обучение по дигитални умения и ИКТ - 1 кредит

2019 г. - Планиране, организиране и документиране на контролната дейност в образователната институция - 1 кредит

2019 г. - Електронен дневник - решение за ефективна комуникация между учители, родители, деца - 1 кредит

2020 г. - Квалификационен курс - Онлайн обучение в детските градини - мит или реалност

2020 г. Гугъл и Маъкрософт продукти в помощ на образованието - 1 кредит

2021 г. Електронни инструменти за преподаване и общуване в детската градина - 2 кредита

2021 г. - Атестиране на педагогическите специалисти - 1 кредит

2022 г. - Интерактивни методи и форми за реализиране на позитивно възпитание в ДГ - 1 кредит

2022 г. - Водене и съхранение на задължителната училищна документация - изисквания на ЗПУО и ДОС за информацията и документите в системата на ПУО - 1 кредит

2022 г. - Документооборот и архивиране на документите в структурите на образованието - училища и детски градини - 1 кредит

2023 г. - Методически насоки и спецификации в образователния процес - 1 кредит

2023 г. - Статут, права и задължения на недагогическия и непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО - 1 кредит

2023 г. - Овладяване и контрол на професионалния стрес - 1 кредит


ПКС

2017 г. - V ПКС - свидетелство за професионално-квалификационна степен

2018 г. - IV ПСК - свидетелство за професионално-квалификационна степен


 

Создано с помощью Webnode
Создайте свой сайт бесплатно! Этот сайт сделан с помощью «Webnode». Создайте свой собственный сайт бесплатно уже сегодня! Начать