Общи данни

Милка Маринова Николова

Образование - висше, магистър по предучилищна педагогика, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново

Специализация - психология

Трудов стаж по специалността - 28 години

Месторабота - ДГ "Пчелица" гр. Търговище

Длъжност - Директор


                                   Моята работа